Vortex Tip Silencer İmalatı

         Jeotermal kuyu testlerinde, BOP projelerinde yüksek basınç ve sıcaklıkta çift vaya tek fazda bulunan jeotermal akışkanların atmosfere açılması ve akışkan debi ölçümü yapılmasında silencer savak çelik tankları kullanılır.Yüksek basınç ve sıcaklık altında bulunan jeotermal akışkanın bir anda atmosfer basıncına açılması ile silencer girişinde akışkan çok yüksek hızlara ulaşmakta olup yüksek türbülanslı akışlar oluşmakta ve çok gürültülü bir çalışma söz konusu olmaktadır. Tek bacalı vortex tip silencerlar içerisinde bulunan açılı olarak yerleştirilmiş vortex tüp vane’leri ile yüksek hızlı türbülanslı  akışkan karekteristiği, bir miktar daha düzenli laminar akış karakteristliğine çevrilerek daha sessiz ve düzenli bir akış sağlanmakatadır.Bu tip silencerlar eski tip silencerlara göre daha modern ve konforlu bir işletme olanağı sunmaktadır.

         Firmamız tarafından jeotermal sektörde ve genel amaçlı olarak kullanılacak ter türlü basınçsız çelik tank imalatı ile birlikte vortex tüplü tek bacalı silencer ve savak imalatları projenize uygun debiler projelendirilerek imalatı tamamlanmaktadır.

İmalat :

         Silencer savak imalatı için teknik ekibimiz tarafından sac açınımları ve sac kesim detayları verilmiş imalat resimleri oluşturulur. Oluşturulan imalat projeleri müşteri onayı alındıktan sonra uygun ölçülerde teknik  şartnamelere uygun olan malzemelerden hassas plazma kesim tezgahlarında hazırlanır. Kıvrılması gereken malzemelerin top silindir ıvrımları projeye uygun ölçülerde yaptırılır.

        Hazırlanmış olan montaj parçalarının kaynaklı imalatı İnovaterm Mekanik atölyemizde veya saha ekibimiz tarafından şantiye ortamında kaynaklı imalatları yapılabilmektedir.Kaynaklı imalatlar sertifikalı kaynakcılarımız tarafından proje kaynak teknik şartnamesi ve kaynak prosedürüne uygun olarak yapılmakta olup ekibimiz bu alanda güvenilirliğini bir çok projede ispat etmiştir.

        Kaynaklı imalatı tamamlanmış olan çelik tankların yüzey hazırlama işlemleri ve mekanik temizlikleri ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Müşteri teknik şartnamesi ve talepleri doğrultusunda çelik malzemeler SA 2 ½ Kalitede kumlanarak shop primer ön imalat astarı ile hazır boyanmış oalrak alınabilir.

        Yüzey hazrılığı tamamlanmış olan çelik tanklar müşteri teknik şartnamesine uygun oalrak boyanmaktadır.

Teknik Destek :

Ürün ile ilgili montaj ve mekanik bakım desteği ekibimizce sağlanmaktadır.